Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Dagens Pål

" Hvorvidt det var fortjent eller ufortjent er ikke poenget; snarere at dette må være en linje alle kjenner til. Det gjør vi ikke nå - annet enn at vi vet at dommer A er triggerhappy, dommer B later som han ikke hører noe som helst, dommer C stikker av fra alle kontroverser mens dommer D er det vanskelig å bli forbannet på fordi han gir inntrykk av å ta deg på alvor. "

Pål Berg

Følg oss på Facebook

Portretter

I en serie artikler med hovedtema "Hvor er de nå" presenterer vi de mange basketballdommerne som gjorde en innsats med fløyten i perioden fra 1965 og fram til i dag.

De fleste personene er også omtalt i vårt historiske tilbakeblikk. Rekkefølgen er noe tilfeldig, men følger litt tiden de var aktive som dommere på øverste nivå i Norge.

De vi ikke har fått kontakt med, eller som ikke ønsket å bli intervjuet, er likevel nevnt i oversikten over X-DOMMERE.

På vegne av alle takker vi også dem for deres innsats som basketballdommere. Vel blåst!