NBBFs Dommerobservatører

Se også vår presentasjon av NBBFs internasjonale dommeraktiviteter og FIBA-dommere.

 

Dommerobservatører i nasjonale serier

NBBFs dommerobservatører overvåker kamper på nasjonalt nivå, gir tilbakemelding til dommerne etter kampene og rapporterer til dommerkomiteen.

Dommerne evalueres både gjennom observasjon i hallen og basert på video fra kampen. Video analyseres også med Hudl (nettbasert tjeneste for kampanalyse) i samarbeid med dommerne.