NBBF/DK

På disse sidene finner du informasjon om og fra dommerkomiteen i Norges Basketballforbund. Dersom du har spørsmål til DK kan du ende en e-post til vår adresse som du finner på siden "Om oss" under "Kontaktinfo".

Nyheter fra dommerkomiteen blir også offentliggjort på NBBFs nettside: www.basket.no.

DOMMERKOMITEEN 2022-24

DK-leder Torkild RødsandLeder i dommerkomiteen for den inneværende tingperioden er Torkild Rødsand (Asker).

Komiteen består ellers av de to medlemmene Linda Evensen (Trondheim) og Arnstein Gloppen (Bærum), begge valgt i 2022. Komiteen velges for 2 år om gangen av Tinget, basketballsportens høyeste organ i Norge.

Dommerkomiteen (DK) er høringsorgan innen Norges Basketball forbund når det gjelder regel- og tolkningsspørsmål, og er også faglig ansvarlig for utdanning av dommere.

Komiteen utarbeider kursdokumentasjon og norske utgaver av regelboken og håndbok for basketballdommere etter mal fra FIBA, det internasjonale basketballforbundet.

Aktuelle informasjonsskriv, regeltolkninger m.m. blir fortløpende lagt ut på vår nedlastingsside.

DK administrerer dommeroppsettet for de nasjonale seriene, og er ansvarlig for godkjennelse av dommerautorisasjoner på forbundsnivå. DK nominerer også dommere til internasjonale kamper og turneringer der dette er påkrevd.

Du kan lese mer om komiteens arbeid på siden "Ansvar".