NBU

Norsk Basketballdommer Union (NBU) er en sammenslutning av norske basketballdommere som ble stiftet i 1975. Helt fra starten har NBU spilt en viktig rolle i forhold til å ivareta basketballdommernes faglige og økonomiske interesser, da spesielt i forhold til Norges Basketballforbund (NBBF) og dets underordnede organer og komiteer.

Hvem kan bli medlem?

Enhver som innehar autorisasjon som dommer under NBBF kan opptas som medlem i NBU. Styret kan også godkjenne medlemmer som innehar tilsvarende autorisasjon fra andre lands forbund.

Siden starten har medlemsmassen i hovedsak bestått av dommere i elitegruppen med nominasjoner til kamper i landets øverste divisjoner. Medlemstallet finner du i spalten til høyre. Den årlige medlemskontingenten er kr 1000,-.

Er du medlem? Hvis ikke, ta kontakt med meg snarest. 
- Finn Szczesny, president

Grunnleggeren av NBU, tidligere leder i dommerkomiteen og honorær FIBA-dommer Stein Evju, ble på Årsmøtet 28. august 1992 tildelt et livsvarig æresmedlemskap i NBU.  I ettertid har ytterligere seks dommere blitt æresmedlemmer i NBU.

Mer om våre æresmedlemmer finner du på siden "Æresmedlem".

Aktiviteter

Styrets aktiviteter fastlegges hovedsakelig av Årsmøtet som avholdes hvert år i forbindelse med elitedommersamlingen. Hver høst før sesongstart representerer NBU elitedommerne i forhandlinger med NBBF, hvor blant annet dommernes situasjon og betingelser tas opp til vurdering og eventuelle forhandlinger innledes.

NBUBlant våre aktiviteter kan nevnes:

  • Administrering av utstyr til elitedommerne
  • Faglige og juridiske spørsmål som angår dommerne
  • Forberede og avvikle Årsmøtet
  • Gjennomføre forhandlinger med NBBF
  • Finne sponsorer/støttespillere
  • Kommunikasjon med medlemmer og NBBF
  • Egne websider fra 1999
  • Eget utviklingsfond 2007

Hver høst arrangerer NBU sitt Åremøte, og våre Beretninger med regnskap er tilgjengelige fra nedlastingssiden.

NBU i fremtiden

Det er NBUs intensjon å være dommernes støttespiller i vid forstand og derfor jobbe primært med saker som medlemmene ønsker å få belyst. Vinteren 2007 grunnla styret i NBU et eget utviklingsfond som medlemmene kan søke om støtte fra til utviklingsrelaterte aktiviteter.

Kontakt oss  gjerne dersom du ønsker mer informasjon!

 

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Følg oss på Facebook

NBU fakta

Stiftet 5.5.1975

Adresse:
c/o Sturla Sand
Frichsgata 1 B
0360 Oslo

Konto:
0530.33.11396

Medlemmer:
44

Æresmedlemmer:
9

Kontingent:
400,-/år