Faglitteratur

I vår seksjon for faglitteratur presenterer vi artikler og materiale på flere viktige områder innenfor moderne dømming. Det vil si dommerteknikk, psykologi, regelanvendelse, konflikthåndtering etc., og det vil være fokus på mekanikk både for to og tre dommere.

Artiklene vil kunne være både på norsk og engelsk avhengig av skribenten, og vil gjør også oppmerksom på at detaljer i eldre artikler kan "gå ut på dato" etterhvert som reglene endres.

Med jevne mellomrom vil vi invitere ressurspersoner til å bidra med aktuelt stoff som er av interresse for våre dommere.

Mental skills (9): Communication for Officials and Instructors

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England, bringer vi en ny artikkel som tar for seg elementer knyttet til dommerpsykologi. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den åttende i serien. Dagens fokusområde er et viktig tema for både dommere og instruktører: "Communication for Officials and Instructors".

Les mer …

Mental skills (8): Effective Communication

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England, bringer vi en ny artikkel som tar for seg elementer knyttet til dommerpsykologi. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den åttende i serien. Dagens fokusområde er et grunnleggende tema for alle dommere: "Effective Communication".

Les mer …

Mental skills (6): Visualisation

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England, bringer vi en ny artikkel som tar for seg elementer knyttet til dommerpsykologi. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den sjette i serien. Dagens fokusområde er også et aktuelt tema: "Visualisation".

Les mer …

Mental skills (7): Mental Toughness

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England, bringer vi en ny artikkel som tar for seg elementer knyttet til dommerpsykologi. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den syvende i serien. Dagens fokusområde er et alltid like viktig tema: "Mental Toughness".

Les mer …

Mental skills (5): Building Concentration

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England bringer vi en ny artikkel som tar for seg elementer knyttet til dommerpsykologi. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. Men dommere flest har mye de kan hente ut av disse tekstene fra  Richardsons artikler, og her kommer den femte i serien. Dagens fokusområde er et viktig tema: "Building Concentration".

Les mer …

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Følg oss på Facebook