Faglitteratur

I vår seksjon for faglitteratur presenterer vi artikler og materiale på flere viktige områder innenfor moderne dømming. Det vil si dommerteknikk, psykologi, regelanvendelse, konflikthåndtering etc., og det vil være fokus på mekanikk både for to og tre dommere.

Artiklene vil kunne være både på norsk og engelsk avhengig av skribenten, og vil gjør også oppmerksom på at detaljer i eldre artikler kan "gå ut på dato" etterhvert som reglene endres.

Med jevne mellomrom vil vi invitere ressurspersoner til å bidra med aktuelt stoff som er av interresse for våre dommere.

Mental skills (4): Concentration Techniques

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England bringer vi en ny artikkel som tar for seg elementer knyttet til dommerpsykologi. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den fjerde i serien. Dagens fokusområde er et alltid like aktuelt tema: "Developing Training Techniques for Concentration".

Les mer …

Mental skills (3): Managing Mistakes

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England bringer vi idag en ny artikkel som har for seg viktigheten av å forberede seg godt mentalt og ikke minst hvordan man skal oppnå og beholde selvkontrollen i kampens mange faser. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den tredje i serien. Dagens fokusområde er: "Managing Mistakes".

Les mer …

Mental skills (1): Performance

Fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England har vi mottatt en serie på 10 artikler som fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle en dommer, og ikke minst de mentale ferdighetene som kommer inn i bildet i dette arbeidet. Selv om artiklene ikke er skrevet direkte mot dommere tar vi dem med i samlingen av faglitteratur. Grunnen er at de inneholder mange gode poeng for alle som er involvert i dommerutvikling, både dommerne og instruktørene bør kunne fange opp noen tips fra Richardson. Artiklene heter "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors", og her er den første i serien: "Performance".

Les mer …

Mental skills (2): Self Control

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England bringer vi idag en artikkel som har for seg viktigheten av å forberede seg godt mentalt og ikke minst hvordan man skal oppnå og beholde selvkontrollen i kampens mange faser. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den andre i serien. Dagens fokusområde er: "Self Control".

Les mer …

Thoughts on Officiating

I dag har vi gleden av å publisere en artikkel skrevet av Europas fremste dommerinstruktør, engelske Alan Richardson, som siden han la opp som aktiv FIBA-dommer har vært instruktør på toppnivå for både Euroleague og FIBA. Richardson, som ved flere anledniniger har vært innleid som foreleser på norske dommersamlinger, har også være instruktør på den polske dommercampen "East meets West", og denne artikkelen har vært publisert på deres hjemmeside. I artikkelen nevner Richardson en rekke faktorer som er viktige for å lykkes som dommer i moderne basketball, og den bør være interessant å lese for ALLE dommere, helt uavhengig av antall års erfaring.

Les mer …

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Følg oss på Facebook