Dommersamling i helgen

NBBFs dommekomite arrangerte i helgen sin årlige samling for alle dommere i najsonale serier, og som de senere årene var seminaret lagt til Lørenskog. I år var det også et parallelt seminar for trenere, og deler av timeplanen var også samkjørt med begge grupper samlet. Det internasjonale basketballforbundet var representert ved Roger Schwarz fra Tyskland som tok deltakerne gjennom de siste regelendringene og de kriteriene FIBA fokuserer på når det gjelder fouls. NBBFs dommerinstruktør Tor Chr. Bakken redegjorde for dommerevalueringen kommende sesong, og i tillegg var deltakerne gjennom både kondisjonstest og regelteori. Dommerunionen NBU skulle ha avholdt sitt årsmøte, men dette bli iår et medlemsmøte der en debatt om dommernes økonomiske betingelser utgjorde hovedfokus.

Som de senere årene var igjen Thon Hotell Triaden på Lørenskog arena for NBBFs årlige dommersamling som i år var samkjørt med en offisiell samling for trenere. Begge grupper hadde separate agendaer, men med felles deltakelse på FIBAs gjennomgang av regelendringer og kriterier og diskusjon om den kommende sesongen.

Roger Schwarz presenterer regelendringene for 2010Den tidligere FIBA-dommeren Roger Schwarz, nå instruktør og mentor for andre internasjonale dommere, var på besøk for å gå gjennom endringene i spillereglene. Han gikk gjennom flere viktige prinsipper i dommermekanikken for tre dommere (3PO), og gikk også gjennom endringene i spillereglene for den samlede gruppen. Fokuset var spesielt på samarbeidet i "dommerlaget" på tre dommere, og videoeksemplene på hvor viktig dette er illustrerte meget godt hvor viktig dette er.

Kommunikasjon mellom dommerne og med coachene var et annet hovedpoeng som også ble grundig gjennomgått. Både coacher og dommere var aktivt med i denne debatten, og flere ga uttrykk for at slike felles samlinger er et viktig redskap i å forbedre samarbeidet og kommunikasjonen.

NBBFs dommerkomite avholdt også obligatoriske tester etter modell og krav fra det internasjonale basketballforbundet, og både løpetest og teoriprøve viste at dommergruppen er godt forberedt på å møte sesongen. Tor Chr. Bakken foretok en grundig gjennomgang av erfaringene fra forrige sesong, og ga dommerne viktige tilbakemeldinger på områder som fortsatt kan forbedres. Også her var kommunikasjon med meddommere og coacher et sentralt tema.

Det ble også foretatt en gjennomgang av viktig funksjoner i Arbiter, DKs webbaserte system for dommeroppsett og tilgjengelighet, bl. a. med fokus på delvis blokkering av dager og en ny tjeneste for tilgang mes mobiltelefoner. Utviklerne i USA har i lengre tid arbeidet med en løsning for mobile terminaler, og i løpet av høsten kommer deres nye "Connection Package" på luften i form av flere funksjoner for styring av de automatiske varslingene. Ved bruk av en "smart phone" får dommerne også tilgang til en webløsning som er tilpasset telefonenes små skjermer, og kan med denne kontrollere både kalender og personlig dommeroppsett.

NBU fikk av forskjellige årsaker ikke avholdt ordinært årsmøte under dommersamlingen, men valgte å kjøre et rent medlemsmøte der man hadde en lengre debatt rundt de økonomiske forholdene i nasjonale serier. NBU har pr. dato ingen avtale med NBBF om satser for den kommende sesongen, men styret ønsker å avklare situasjonen i løpet av kort tid. Unionen vil ventelig avholde sitt årsmøte senere denne høsten.