Satser

Satser for dømming, reise og diett

Her er gjeldende satser for økonomisk kompensasjon av dommere på nasjonalt nivå i Norge, og ved deltakelse i landslagskamper i inn- og/eller utland.

Kamphonorarene er forhandlet fram med NBBF, satsene for kjøring og diett følger Statens regulativ for innenlandsreiser. Reiser i utlandet følger Statens satser for utenlandsreiser. Regulativene er sist justert 01.01.2019.

Reiseregninger leveres elektronisk via NBBFs regnskapssystem Visma.

 

Serie Kategori Honorar pr. dommer
Nasjonal liga, Menn
Challenge, serie, kvartfinale 1375,- 3)
  Semi-/bronse 1575,-
  Finale 1975,-
  Reise/diett Statens reg., innland (B)
  Diverse godtgj. Se merknad: 3)

Nasjonal liga, Kvinner

Challenge, serie, kvartfinale 1275,-
  Semi-/bronse 1375,-
  Finale 1475,-
  Reise/diett Statens reg., innland (B)

Trening/cup Lag i nasj. serier 400,- 6)
  Reise/diett Etter avtale

Landsk., utland Ingen kamphonorar  
  Reise/diett Statens reg., utland (A)

Landsk., Norge Junior: U16 og U18 500,-
  Ungdom: U20 og U21 600,-
  Senior 700,-
  Reise/diett Statens reg., innland (B)

NM for Ungdom Kategori Honorar pr. dommer
Alle klasser  Innledende, kvart, pulje, plassering 400,-
  Semifinale, bronsefinale 450,-
  Finale 500,-

Annet Aut. av aspiranter 500,-
  Kommissær 500,-
     
Statens reg., utland (A) Satser
MED overnatting f.o.m. 12 timer Se mrk. 2) og 4)
Transport Bil, tog, parkering etc. Se mrk. 5)
Godtgjørelse skjer etter Statens regulativ for utenlandsreiser regnet fra avreise til hjemkomst. Inkluderte måltider trekkes fra, se mrk. 2)
     
Statens reg., innland (B) Sats/km
Km-godtgjørelse Inntil 10 000 km i året 3,50
  Passasjer 1,00

Utgiftsrefusjon bespisning Reiser 6 til 12 timer 250,-
  Reiser 6 til 12 timer 500,-
Utgiftsrefusjon bespisning, tillegg Reiser med fly 300,- 2)
Overnatting Hotell (etter avtale) på regning
     
     

MERKNADER:

 

For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet, som et nytt helt døgn. Definisjoner: Døgn er 24 timer regnet fra reisens begynnelse, Natt er tiden mellom 22:00 - 06:00. Reiseregninger under kr. 150,- vil ikke bli refundert.

 

2) Fratrekk i døgnsats for inkluderte eller påspanderte måltider. Se reiseregningsskjemaet.

 

3) I BLNO menn og kvinner utbetales det også et treningsstipend beregnet på utgifter til dømming; trening, treningstøy, forberedelser m.m. Godtgjøringen utbetales etter sesongen og må dokumenteres. Gjelder ikke challenge-spill. NBBF betaler i tillegg et ulempetillegg for inntil 2 timer pr. dag a kr 200,-- for forskyving av arbeidstiden der dommere i nasjonale serier må forskyve sin arbeidstid. Ordningen gjelder for tidsrommet 08:00-16:00 i perioden mandag til fredag.

 

4) Ulike diettsatser er aktuelle avhengig av hvilket land som er aktuelt. Den aktuelle satsen benyttes på hele reisen, inkludert den tiden man faktisk er på reise i Norge. Fratrekk for inkluderte måltider gjøres ihht. merknad 2).

 

5) Det skal innhentes godkjennelse på forhånd for bruk av bil i stedet for rutegående transportmidler. Godtgjørelse for bruk av bil gjøres etter satsene for innenlandsreiser, tilsvarende for eventuelle passasjerer som har krav på dekning av reiseutgifter.

 

6) Ansees som et minimumsbeløp. Andre beløp, både større og mindre kan avtales med arrangør avhengig f.eks. av om reise/hotell og mat godtgjøres i tillegg. Spesielt aktuelt i turneringssammenheng.