NBU: Enighet med NBBF

Etter lengre tids forhandlinger om en fornyet avtale for dommerne, har nå NBBF og dommerunionen NBU kommet til enighet om de økonomiske rammene for kommende sesong. Kort oppsummert beholdes statens satser for reiser, reiseregninger under 150 blir ikke refundert og det settes fokus på strammere bestillingsrutiner rundt fly og hotell. Nye satser for kamphonorar ble også bestemt. Nyvalgt president Sturla Sand gir honnør til avtroppende president Ryde for hans arbeid med avtalene.

Etter at NBBF noe forsinket kom igang med årets forhandlinger har det lenge stått på noen detaljer rundt utgiftsgodgjørelse og bruk av statens regulativt for reiser, men NBU har i helgen kommet til enighet med NBBF og en ny avtale blir signert i løpet av mandag 22. september.

Hovedpunktene i den nye avtalen blir dermed slik:

  • Reiser og diett godtgjøres som tidligere etter statens satser
  • Reiseregninger under 150 kroner refunderes ikke
  • Billigste flybillett må bestilles senest 48 timer etter nominasjon
  • Nye satser for kamphonorarer (se oversikt)
  • Tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres ikke
  • Forsikring bortfaller
  • Videreføring av ordningen med trekkfritt stipend i BLNO

Nyvalgt president i NBU, Sturla Sand, sier til basketballdommer.com at han er fornøyd med avtalen:  "Det er gledelig at det nå har kommet i stand en avtale som begge parter kan være fornøyd med og at det ble enighet i god tid før seriespillet starter". 

Sand benytter også anledningen til å takke den avtroppende presidenten, Lars Ryde, for arbeidet han har drevet de senere årene: "Jeg ønsker å takke Lars Ryde for det arbeidet han har lagt ned over flere år og ønsker som president å videreføre det gode arbeidet han har gjort for den norske dommerstanden".

I avtalen er det også nedfelt at forhandlinger om sesongen 2015/16 skal være sluttført innen 1. mars 2015, og at forhandlingspartner på dette tidspunktet er representanter for en serieforening basert på de deltakende klubbene.

Spørsmål omkring avtalen rettes til NBUs styre. Oversikten over gjeldende satser er oppdatert.