NBU: Nytt styre valgt

Norsk Basketballdommer Union, NBU, avholdt i helgen sitt Årsmøte under NBBFs dommersamling i Oslo. Uforutsette omstendigheter gjorde at fjorårets årsmøte ikke ble formelt avholdt, men både regnskap og beretning for de to årene ble godkjent av medlemmene lørdag. I tillegg til vanlig behandling av beretning og regnskap ble det også valgt nytt styre for den kommende perioden, og to dommere ble utnevnt som æresmedlemmer. Presidenten informerte også om den reviderte avtalen med NBBF.

Årsmøtet i NBU ble avholdt lørdag 11. september på Rica Hotell Helsfyr i Oslo under NBBFs dommersamling.

Både beretning og regnskap for ble godkjent av forsamlingen, og valgkomiteens innstilling ble fulgt opp av medlemmene.

Nyvalgt styre i NBU består av følgende personer:

  • President: Lars Ryde (ikke på valg)
  • Styremedlem: Per-Kristian Larsen (gjenvalg)
  • Styremedlem: Andreas Lind (ny)

Revisor er Kjell Løvold (gjenvalgt), og valgkomiteen består nå av Jan Henrik Lunde (gjenvalgt) og Per Røgeberg (ny). Årsberetningen for 2010/11 er lagt ut på nedlastingssiden.

President Lars Ryde redegjorde samtidig for den reviderte avtalen med NBBF og det arbeidet som er gjort med forhandlinger. Fra 2012 er det også bestemt at slike forhandlinger skal foregå i mars/april. Oversikten over gjeldende satser er oppdatert med de nye satsene.

Forsamlingen takket også Tor Kr. Ervik for arbeidet han har bidratt med i styret. To dommere ble også utnevnt til æræesmedlemmer i NBU, mer om dette i løpet av uken.

Spørsmål om NBU eller unionens virksomhet rettes til president Lars Ryde.

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Dagens Pål

" Dommerne i kamper som fulgte var ikke sene om å påpeke at arenareklamen ikke var i tråd med retningslinjene: Det skulle være Diadora, og i hvert fall ikke Macron. Det var bare ett lite problem: Dommerne stilte selv i Macron-tøy, tydelig merket og slett ikke teipet over.  Sånt skjønner ikke jeg. "
Pål Berg

Følg oss på Facebook