3PO: Endringer i håndboken

Det internasjonale basketballforbundet FIBA la i sommer ut nye 2010-versjoner av sitt regelmateriale, og NBBF har i senere tid jobbet for å få på plass tilsvarende dokumenter på norsk til bruk for norske dommere og som utdanningsmateriale på dommerkurs. Offisielle Spilleregler 2010 er allerede publisert og trykket i bokversjon, og nå er også håndbøkene for to og tre dommere like rundt hjørnet. Det er ikke noen revolusjonerende endringer i noen av dem, men FIBA har justert noen detaljer som likevel er viktige å få med seg som dommer. I dagens artikkel tar vi for oss en justering av ansvarsområdet for midtre dommer (centre official) i mekanikken for tre dommere, vanligvis kalt 3PO (3 Person Officiating).

Grunnleggende ansvarsområder

Den første endringen vi finner i 2010-versjonen av håndboken for basketballdommere 83PO) er i punkt 3.2, Grunnleggende ansvarsområder.

Bilde 5: Grunnleggende ansvarsdeling av banen

Der vi tidligere hadde den karakteristiske tre-delingen som fortsatt preger de fleste taktikktavler, kommer FIBA nå med en endring i ansvarsområdet for midtre (MD) og bakre (BD) dommer.

Som det nye bilde nr 5 fra håndboken viser, har MD nå ansvaret dypere i tre-sekundersfeltet enn tidligere og instrueres også i å gå dypere mot endelinjen for å få bedre oversikt på retursituasjoner:

"If necessary he moves onto the playing court or down the sideline towards the basket."

Vi ser også at BD går mer av ansvaret i området mellom tre-poengslinjen og midtlinjen som følge av at MD går dypere. Også MD skal om nødvendig gå lenger inn på banen eller ned mot endelinjen.

Et viktig endring finner vi også i punkt 3.4, Primære ansvarsområder. I den gamle boken stod det følgende: "Det eksisterer områder der hvilke som helst to av de tre dommerne har felles ansvarområde."

Her poengerer nå FIBA, i motsetning til den forrige utgaven av håndboka, at det kun er delte ansvarsområder mellom FD og BD: "Felles ansvarområder eksisterer kun mellom FD og BD."

Bilde 39: Ansvarsområde ved 3-poengsforsøk/spillemål

 

Ansvarsområde ved 3-poengsforsøk

Den andre viktige endringen i FIBAs dommerteknikk for tre dommere finner vi i punkt 9, Ansvarsområde ved 3-poengsforsøk/spillemål.

Også her er skillet mellom ansvarsområdene til BD og MD endret slik at bakre har ansvaret for 3-poengsforsøk et stykke over på motsatt banehalvdel (lengderetning) når skuddforsøket tas i BDs område (grønn farge), se bilde 39.

Bilde 40: Ansvarsområde ved 3-poengsforsøk/spillemål

 

Når skuddforsøket tas fra det gule området i bilde 40 er MD ansvarlig for spillet rundt ballen og for å indikere 3-poengsforsøket.

I disse situasjonene er det også verdt å merke seg at FD må hjelpe til med å ha kontroll over 3-poengsforsøk i "fast-break" situasjoner der verken MD eller BD har mulighet til å se hvor skytteren befant seg.

NBBFs dommerkomite anbefaler nå alle, både dommere med og uten erfaring med 3PO, å se nærmere på denne håndboken ettersom den danner grunnlaget for den moderne dommerteknikken med tre dommere, og det er enkelte mindre justeringer i teksten sammenliknet med 2008-boken.

Alt offentlig regelmateriale fra NBBF finnes tilgjengelig på vår nedlastingsside. Der finnes også FIBAs originaldokumenter på engelsk. Trykte bøker/hefter bestilles fra NBBFs kontor eller via lokal region/krets.

Jan Korshavn
NBBFs dommerkomite

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Følg oss på Facebook