Profil: Knut Myhre

For Knut Myhre fra Trondheim har basketballsporten opptatt mesterparten av fritiden i over 50 år, og det er neppe noen andre i NBBFs historie som har hatt så mange verv som han. Myhre har vært med i organisasjonsarbeid kontinuerlig siden før NBBF ble dannet og har hatt verv både i klubb, krets og forbund. Som aktiv spiller har han både NM-finaler med NTHI og landslagskamper for Norge, og med fløyten ble det mange år som dommer på flere nivåer. Nå takker 74-åringen for seg etter 10 år som leder av NBBFs dommerkomite.

For dagens aktive høres kanskje ikke navnet Knut Myhre særlig kjent ut, hvis man da ikke er fra Trondheim og har truffet mannen i en av de lokale hallene. Men i NBBFs historie har han satt noen tydelige spor etter seg.

Allerede i 1962 dukker han opp sammen med Arne J. Stokke i OSI og er medvirkende til at basketball tas opp på programmet. Dette var som følge av at han allerede i 1960 arrangerte kamper i basketball mellom gymnasene i Trondheim. Noen år senere samarbeidet han og Stokke med "Utvalget for Basketball", NBBFs forløper, og var med på å arrangere det som i praksis var det første organiserte seriespillet i Norge.

Fra 1965 figurerer Myhre også som førstedommer i mange kamper og er med på å arrangere det første dommerkurset som ble holdt på Torstad skole i juni samme år. I november nedsatte Utvalget en egen dommerkomite med Knut Myhre som formann, et verv han innehar helt til NBBF dannes og han flytter til Trondheim sommeren 1968.

NTHI anno 1969, Knut Myhre nr to bak fra høyre

I perioden 1965 - 1968 holder Myhre en rekke dommerkurs, men deltar også selv på flere dommerkurs i nabolandet Sverige som også på den tiden lå langt foran norsk basket. Samtidig spilte han flere sesonger på OSI (1963-68) og NTHI (1968-76), med NM-finalen mot Bærum i  i 1976 som avslutnint. I senere tid var han også innom Singsaker (1976-85) og Olderlaget (1985-200) i lokale serier. Dette betyr en aktiv karriere på 40 år som spiller!

Sommeren 1968 ble det deltakelse på FIBA-kurs i Sveits sammen med Stein Evju, en av pionertidens store dommerprofiler, men ingen av dem fikk noen oppdrag når NBBFs administrasjon ikke rapporterte inn deres tilgjengelighet. Først flere år senere ble dette oppklart og Evju fikk en del kamper, men for Myhre ble det aldri noe av dømming på internasjonale arenaer.

Arkivbilde: Knut Myhre i aksjonSom forbundsdommer derimot var han meget aktiv helt fram til 1990 da han ga seg på nasjonalt nivå. Samme år fikk han også NBBFs Gullfløyte for sine 25 år som dommer. Men fløyten ble faktisk ikke lagt bort for i 2004/05, og antall kamper på dommerkortet er da også formidabelt etter 40 år som dommer.

Sammen med en rekke velkjente profiler innen norsk basket var Knut Myhre også medlem av dommerunionen NBU fra starten i 1975, og i 2001 ble han også livsvarig æresmedlem, nr 3 i rekken.

Ved flere anledninger deltok Myhre i FN-tjeneste, han var i Gaza, Angola, El Salvador og Jugoslavia, samt et ekstra besøk i Angola i regi av Norsk Folkehjelp. I sesongen 1990/91 dømte han  4-5 kamper i den angolske hovedserien og omgikk en rekke landslagsspillere og trenere i deres basketmiljø. Med tilnavnet "O branco" - den hvite - satte Myhre seg i respekt blant spillerne.

Av nasjonale verv/oppgaver som Knut Myhre hadde i denne lange perioden var følgende:

  • Spiller på OSI og NTHI i 1963
  • Kaptein på den norske herrelandslaget
  • Leder i Domsutvalget i NBBF
  • Leder i DK i Sør-Trøndelag Krets
  • Leder i Sør-Trøndelag Krets
  • Leder i Sverresborg Basketballklubb
  • Revisor i Region Midt-Norge
  • Revisor i Sverresborg Hoops Bredde
  • Medlem i DK i Region Midt-Norge
  • Dommerkontakt i Sverresborg Hoops Bredde

Etter flere år med verv i Sør-Trøndelag Krets, nå region Midt-Norge, dukker Myhre opp i NBBFs sentrale verv igjen da han i 2004 blir leder av NBBFs dommerkomite, et verv han fortsetter i fram til 2014 da han velger å ikke stille til gjenvalg på Tinget.

I disse 10 årene bruker han mesteparten av fritiden sin til å organisere dommerarbeid i NBBF som bl.a. inkluderer årlige dommersamlinger, forbundsdommerkurs, budsjett for komiteen, dommeroppsett for nasjonale serier og NM for ungdomslag.

Innføring av dømming med tre dommere, også kalt 3PO, ble gjort under Myhres tid i dommerkomiteen. Den formelle avgjørelsen ble gjort i 2006 etter at FIBAs dommerinstruktør Alan Richardson besøkte Norge høsten 2005. Richardson var soleklar på hvilken vei utviklingen gikk og overbeviste den norske dommerkomiteen.

Under helgens Tingforhandlinger på Gardermoen takket Knut Myhre for seg for å la andre ta over roret. Samtidig mottok han NBBFs høyeste utmerkelse, Hederstegnet, for sitt livslange engasjement som frivillig i NBBFs mange organer.

Regner man med alle verv og organiserende virksomhet har Knut Myhre hele 54 år med frivillig arbeid bak seg i norsk basketball.

Vel blåst Knut!