Featured

NBU: Ny avtale med NBBF

NBU har vært i dialog med NBBF og representanter for klubbene siden slutten av januar og i dag har man kommet til enighet om en ny avtale. Det har vært mye debatt omkring bruk av 3PO, og spesielt fra KL-klubbenes utvalg var dette en viktig sak. En rekke innspill fra klubber i BLNO har også vært diskutert. Men nå er en underskrevet avtale endelig klar og dermed er de økonomiske rammene på plass i god tid før sesongstart til høsten.

NBUs president Sturla Sand og Eivind Jensen ved NBBFs administrasjon etter signering av avtalen for 2016/17. Foto. Baard Stoller.NBU har nå sluttført forhandlingene med klubbene i KL og BLNO, og satsene for sesongen 2016/17 er spikret. Avtalen ble underskrevet av partene på NBBFs kontor i dag.

Hovedpunktene i avtalen er slik:

  • Kamphonoraret dommerne mottar i hallen endres ikke.
  • I BLNO økes det trekkfrie stipendet fra kr 300 til kr 400 pr kamp.
  • Skattefri grense i stipendordningen økes fra kr 8.000 til kr 10.000 kroner for alle.
  • Kilometersatsen for bruk av bil senkes til kr 3,80. Dette gjøres kun av praktiske hensyn da utbetalinger over dette nå er skattepliktig.
  • Statens regulativ for diett på reise opprettholdes.

Det presiseres forøvrig i avtalen at i ungdoms-NM og i 1M kvalik står DK fritt til å bruke 3PO og at honoraret i disse turneringene gjelder pr kamp og ikke pr dommer. Honoraret er for øvrig uendret i disse turneringene. Avtalen er ellers lik den gamle.

President i NBU, Sturla Sand, sier til basketballdommer.com at han er meget fornøyd med å få på plass en avtale i god tid før sesongstart:

"Jeg er svært fornøyd med at vi endelig har lyktes med å få på plass en avtale mellom NBU og NBBF. Forhandlingene har vært tøffe og krevende, men jeg vil likevel berømme NBBF for å ha strukket seg for å få på plass en avtale alle kan være fornøyde med. Den signerte avtalen gir forutsigbarhet for alle parter og legger videre et godt grunnlag for at dommergruppen kan fortsette å levere dømming på et høyt nivå."

BLNO-klubbene har fortsatt ikke et eget utvalg som skal representere dem, men NBBF regner med at dette er på plass kommende sesong. Da blir det klubbenes representanter som møter dommerne til forhandlinger ved neste korsvei.

Spørsmål omkring den nye avtalen rettes til NBUs president.