Featured

NBU: Forhandlingene er igang

Dommerunionen NBU er dommernes interesseorganisasjon og forhandler årlig med NBBF om de økonomiske betingelsene som skal gjelde i de nasjonale seriiene. Styret i NBU og administrasjonen i NBBF jobber i disse tider med å bli enige om en slik avtale for kommende sesong etter at NBU presenterte sitt krav i mars.

Så sikkert som sommeren er på hell, forhandles det om arbeidsforhold og honorarer for dommerne. Det er NBBF sin administrasjon som forhandler på vegne av forbundsstyret. For NBU sine medlemmer er det Styret i NBU som sitter ved bordet. 

Helst skulle forhandlingene startet og vært ferdigstilt før sommerferien. På grunn av høyt trykk i administrasjonen er vi dessverre på etterskudd og det har foreløpig ikke vært mulig å få til et møte med NBBF.

Målsettingen er uansett å kunne presentere en avtale på NBUs årsmøte i september.

Årsmøtet blir som vanlig avholdt under NBBFs dommersamling, antatt tidspunkt blir lørdag 6. september kl. 18:00 på Thon Hotell Triaden på Lørenskog.

Egen innkalling og saksliste blir sendt ut fra styret med det første.