NBU: Nytt styre valgt

Norsk Basketballdommer Union, NBU, avholdt i helgen sitt Årsmøte under NBBFs dommersamling på Rica Helsfyr i Oslo. Både regnskap og beretning ble godkjent av medlemmene. I tillegg til vanlig behandling av årsmøtedokumenter ble det også valgt nytt styre for den kommende perioden, og det ble en lengre debatt rundt NBBFs tilbud om ny økonomisk avtale for kommende sesong.

Årsmøtet i NBU ble avholdt lørdag 31. august på Rica Hotell Helsfyr i Oslo under NBBFs dommersamling.

Både beretning og regnskap for ble godkjent av forsamlingen, og valgkomiteens innstilling ble fulgt opp av medlemmene.

Nyvalgt styre i NBU består nå av følgende personer:

  • President: Lars Ryde (ikke på valg)
  • Styremedlem: Joakim Arroub (ny)
  • Styremedlem: Andreas Lind (ikke på valg)

Revisor er Kjell Løvold (gjenvalgt), og valgkomiteen består nå av Finn Szczesny (ny) og Per Røgeberg (gjenvalgt). Årsberetningen for 2012/13 er lagt ut på nedlastingssiden.

President Lars Ryde redegjorde samtidig for tilbudet fra NBBF og det arbeidet som er gjort med forhandlinger om ny avtale. Forsamlingen takket også Per-Kristian Larsen for arbeidet han har bidratt med i styret.

Spørsmål om NBU eller unionens virksomhet rettes til president Lars Ryde.

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Dagens Pål

" Det er ikke vanskelig å se at dommergjerningen er en vanskelig balansegang, og det er ofte en jobb man ikke misunner dem.  Men det hjelper verken dommere eller coacher at vi stuper ned i hver vår skyttergrav. "

Pål Berg

Følg oss på Facebook