NBU: Årsmøte 2012

Neste lørdag er det som kjent dommersamlingen i Oslo, men når det offisielle programmet til NBBFs dommerkomite er over er det også klart for årsmøte i dommerforeningen NBU. Norsk Basketballdommer Union ble stiftet så tidlig om i 1975 og er en interesseorganisasjon for basketballdommere og en forhandlingspartner overfor NBBF når det gjelder dommernes økonomiske og faglige betingelser. Årsmøtet skal denne gang velge president for to nye år, resten av styret er ikke på valg. Forslag til behandling på møtet må oversendes styret innen førstkommende onsdag.

Styret i NBU har nå sendt ut innkalling til Årsmøte:

  • Sted: Rica Helsfyr Hotell
  • Dato: 08.09.2012
  • Tidspunkt: 18:45 (rett etter dommersamling)

Forslag som ønskes tatt opp på dagsordenen må være Styret i hende senest ONSDAG 05.09.12. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

Årsmøtet skal:

  1. Velge dirigent og referent.
  2. Fastsette dagsordenen.
  3. Behandle Styrets og Arbeidsutvalgets beretning for arbeidsåret.
  4. Behandle det reviderte regnskap for arbeidsåret.
  5. Fastsette kontingent for perioden.
  6. Behandle innkomne forslag.
  7. Foreta valg i henhold til denne lov.

President og styremedlemmer velges henholdsvis for 2 år om gangen, men slik at ikke samtlige er på valg samtidig. Når det skal velges ny president er derfor de to styremedlemmene ikke på valg samme år.

Revisor og valgkomite velges for 1 år om gangen. På valg dette året er vervet President, samt revisor og valgkomite. Sakspapirer blir delt ut på møtet.

 

ER DU IKKE MEDLEM?

De av dommerne som ikke er offisielt medlem av NBU inviteres som observatører/gjester til møtet. Potensielle medlemmer er hjertelig velkomne til å lese om NBU her på hjemmesiden.

Du melder deg enkelt inn ved å fylle ut søknad om medlemskap, samt betale medlemskontingenten (kr. 200,-) til NBUs kontonummer 0530.33.11396.

Med vennlig hilsen
for NBU

Andreas Lind
Styremedlem