NBU: Ny støttespiller

Dommernes interesseorganisasjon NBU, Norsk Basketballdommer Union, kan melde om at de har fått en ny støttespiller i Det Norske Veritas. I en kort melding fra president Lars Ryde offentliggjøres det at unionen nå får økonomisk støtte til sine aktiviteter, og det blir i første omgang dommernes eget utviklingsfond og utstyrskjøp som får tilført ekstra midler. President Lars Ryde er svært fornøyd med at NBU nå har fått kjærkomne midler som muliggjør flere utviklingstiltak for medlemmene.

Einar Tore Moe i DNVNBUs president Lars Ryde er glad for å kunne meddele at Det Norske Veritas (DNV) har sagt seg villig til å gå inn med økonomisk støtte til Norsk Basketballdommer Union (NBU). Mer om de to organisasjonene under.

Einar Tore Moe (bilde), landsjef for DNV Norge, setter på sin side pris på å kunne bidra til videre utvikling av basketballdommerne i Norge:

- DNV synes det er positivt at våre ansatte engasjerer seg i lokalsamfunn, idrett og kultur, og har derfor valgt å gi en liten støtte til utvalgte prosjekter der dette er tilfelle. Spesielt hyggelig er det når man finner likhetstrekk mellom dommerrollen som medlemmene i NBU utøver på høyt nivå og elementer av det vi i DNV gjør hver dag – sikre samsvar med utviklede regler og retningslinjer som igjen skal sikre en effektiv og sikker forretningsdrift for våre kunder.

Den økonomiske støtten vil gå til en ekstraordinær utvidelse av NBUs utviklingsfond, samt innkjøp av dommerutstyr.

 

Det Norske Veritas (DNV) arbeider for sikring av liv, verdier og miljø. For å bidra til økt sikkerhet og bedre resultater for våre kunder, er risikostyring hjørnesteinen i alle tjenester. DNV er en uavhengig stiftelse med tradisjoner tilbake til 1864 og har mer enn 9000 ansatte ved 300 kontorer i 100 land.

Omlag 2600 ansatte med omfattende erfaring og kompetanse betjener det norske markedet fra 20 kontorer over hele landet. Hovedkontoret ligger på Høvik utenfor Oslo. DNVs kunder arbeider innenfor maritim og landbasert industri, olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor.

Norsk Basketballdommer Union (NBU) er en sammenslutning av norske basketballdommere som ble stiftet i 1975. Helt fra starten har NBU spilt en viktig rolle i forhold til å ivareta basketballdommernes faglige og økonomiske interesser, da spesielt i forhold til Norges Basketballforbund (NBBF) og dets underordnede organer og komiteer.