NBU: Nytt æresmedlem

Under helgens møte i dommerunionen NBU ble det også delt ut en meget velfortjent og hyggelig æresbevisning. Helt overraskende kom det på Tor Chr. Bakken da han ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Basketballdommer Union, en utmerkelse kun tre andre dommere har fått før ham. På vegne av styret i NBU delte Tor Kr. Ervik og Per-Kristian Larsen ut et synlig bevis på Bakkens nye status i unionen, og hvoedpersonen selv takket de tilstedeværende. Med dette har Bakken fått samtlige æresbevisninger man kan få på forbundsnivå; NBBFs hederstegn med diplom, Gullfløyten for 25 år som basketballdommer og nå også æresmedlemskap i NBU. Styrets begrunnelse for utmerkelsen sier sitt.

Den første dommeren som ble utnevnt til æresmedlem i NBU var grunnleggeren Stein Evju. I 1992 fikk han utmerkelsen etter at ildsjeler blåste liv i en union som hadde ligger i ro noen år. Evjus innsats for NBU og dommernes betingelser i de tidlige årene er vel dokumentert og omtalt her på basketballdommer.com.

Æresmedlem nr. 4, Tor Chr. BakkenI 1999 var det daværende leder av NBBFs dommerkomite, Robert Persson, som ble hedret for sin massive innsats for dommermiljøet gjennom sitt virke som internasjonal dommer og arbeidet med spilleregler og dommerutvikling i en årrekke.

To år senere, altså i 2001, utnevnte NBU trønderen Knut Myhre for hans livslange innsats i dommermiljøet, en innsats som faktisk fortsatt er iherdig ettersom Myhre etter dette har fungert som leder i NBBFs dommerkomite i flere tingperioder.

Det skulle gå hele ni år før den neste æresbevisningen ble delt ut, og under lørdagens medlemsmøte i NBU var det altså NBBFs dommerinstruktør Tor Chr. Bakken som ble overrasket med et diplom og noen velvalgte ord fra styremedlemmene Tor Kr. Ervik og Per-Kristian Larsen:

Tor Christian Bakken har vært en ambassadør for basketballsporten i Norge i en mannsalder. Allerede i 1972 var han formann i dommerkomiteen og i 1974 utgjorde han faktisk alene hele DK. Han ble viseformann i NBBF i 1975 før han ble valgt til formann i 1981. Han ble selv forbundsdommer i 1977 og FIBA-dommer 1984. Som første nordmann ble Tor Christian Bakken valgt inn i eksekutivkomiteen i FIBA Europe. Han fikk gullfløyten i 1995 og fra forbundet mottok han hederstegn med diplom i 1998. Han er fremdeles FIBAs representant i Norge, og har bidratt aktivt til utvikling av hele den norske dommerstanden. Enten det er som meddommer, observatør eller kursholder opptrer Bakken som en mentor for norske dommere.

Mer om NBUs æresmedlemmer her.

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Dagens Pål

" Det er umulig å mene at dommerne ødela for noen av lagene i går, men det er ikke vanskelig å mene at enkelte situasjoner blir oppsiktsvekkende umusikalsk håndtert. "

Pål Berg

Følg oss på Facebook