Featured

NBU: Avtale med NBBF på plass

NBU har vært i dialog med NBBF en lengre periode og tidligere i sommer kom man til enighet om en ny avtale. Generalsekretær Silje Særheim har representert NBBF og klubbene i forhandlingene med NBUs president Sturla Sand. Dermed er de økonomiske rammene på plass i god tid før sesongstart til høsten.

NBUs president Sturla Sand og generalsekretær i NBBF Silje SærheimDommerunionen NBU har nå sluttført forhandlingene med NBBF og BLNO-klubbene, de økonomiske forholdene for sesongen 2018/19 er nedfelt i ny avtale for kommende sesong.

Hovedpunktene i avtalen er slik:

  • Kamphonoraret dommerne mottar i hallen endres ikke
  • Statens regulativ for reiser opprettholdes
  • Ekstra bonus også til "Top 3" i BLNO kvinner

Avtalen er ellers lik den fra forrige sesong.

 

President i NBU, Sturla Sand, sier til basketballdommer.com at han er godt fornøyd med å få på plass den nye avtalen:

"I en spennende tid for norsk basket er det både hyggelig og ryddig for alle parter at det nå er enighet om en ny dommeravtale for kommende sesong. Forhandlingene har vært krevende, men tonen har hele tiden vært preget av gjensidig respekt. Jeg opplever at den nye avtalen ivaretar dommergruppens interesser på en god måte, samtidig som vi har hensyntatt innspillene som har kommet fra den andre siden. Jeg takker NBBF og ser frem til kommende sesong som er rett rundt hjørnet."

Spørsmål omkring den nye avtalen rettes til NBUs president.