Nytt medlem - Nr 149

Dommernes egen interesseorganisasjon NBU har rekruttert flere medlemmer blant dommerne, og har nå fått et nytt medlem. Norsk Basketballdommer Union ble stiftet i 1975, og består i hovedsak av dommere i nasjonale serier. NBU jobber for å ivareta dommernes interesser i forhold til regioner lokalt og Norges Basketballforbund sentralt. Siden starten har nærmere 150 dommere vært medlem av organisasjonen. De unike medlemsnummerne er beholdt siden stiftelsen, og det nye medlemmet er nr. 149 i rekken av dommere med medlemsskap i unionen.

Følgende dommer er nå opptatt som medlem i Norsk Basketballdommer Union:

  • 149 Midtbruket, Magnus (Oslo)

Vi ønsker han velkommen med i Unionen.

Styret

 

Mer om NBU her og i vår historiske oversikt.