FIBA: Nye regelendringer

FIBAs Central Board godkjente nylig noen mindre endringer i spillereglene, disse innføres nå i Norge fra 1. oktober. Endringene går på definisjoner av linjer og farger, antall personer tillatt i lagbenkområdet og krav til plassering av resultattavler på ulike konkurransenivåer. Oversikt over alle endringene ligger på nedlastingssiden, og tilsvarende informasjon blir sendt alle regioner, samt klubbene i nasjonale serier.

Styret i FIBA World godkjente noen mindre endringer på sitt møte i Japan i august, og disse ble før helgen sendt til alle nasjonale forbund for innføring fra 1. oktober 2015. Endringene er nå lagt ut på vår nedlastingsside (engelske versjon) under "FIBA Official Rules".

Fra før har vi lagt ut den norske oversettelsen av tolkningene for nedlasting. Se også tidligere omtale med liste over regelendringer. NBBFs dommerkomite sender nå ut begge oversikter til alle organisasjonsledd og klubber i nasjonale serier.

Teksten i disse siste endringene vil bli tatt med i neste revisjon av "Offisielle Spilleregler for Basketball", ventelig høsten 2016.

Spørsmål om spilleregler eller tolkninger rettes til NBBFs dommerkomite.