Tekniske feil til besvær?
Featured

Tekniske feil til besvær?

I mars 2012 ble det lagt ut informasjon om FIBAs innstramming på oppførsel mot dommerne, og før sesongstart i fjor høst fikk også alle klubber og regioner informasjon om innholdet i dette. FIBA jobber kontinuerlig med å heve standarden på dommerne i hele verden, og som et ledd i dette arbeidet lages "Guidelines for Referee Education". Videoene, som består av situasjoner med forklaringer og tolkninger, er velegnet til både selvstudium og diskusjon i grupper. NBBFs dommerkomite bruker disse på dommersamlinger. Hendelser denne sesongen tyder på at de nye reglene har skapt mye debatt blant spillere og coacher.

NBBF presenterte for et år siden den nyeste instruksjonsvideoen fra FIBA, den femte i rekken. I en DVD med tittelen "FIBA Guidelines for Referee Education - Fair Game for All" kan man studere hvilke kriterier man internasjonalt har bestemt seg for når det gjelder å vurdere spesielt oppførsel. Og for ordens skyld; som medlem i det internasjonale basketballforbundet (FIBA) forplikter NBBF seg til å lojalt følge den praksisen som blir vedtatt.

Det rettes fokus på respektløs oppførsel fra coacher, spillere og lagmedlemmer, og FIBA har i praksis definert hva som ikke er tillatt. Tekniske fouls er konsekvensen for de som ikke klarer å holde seg.

Følgende anses å være en direkte teknisk foul:

  • Gå opp i ansiktet på en dommer i protest på en avgjørelse
  • Agressive hånd- og armbevegelser mot dommerne
  • Agressiv språkbruk mot dommerne
  • Teatralsk oppførsel, spesielt den som rettes mot publikum

I sesongen 2012/13 har det flere ganger kommet til dels sterke reaksjoner fra både coacher og spillere mot denne innstrammingen, og senest i Final Four sist helg var det mye diskusjon rundt en spesiell situasjon i slutten av ekstraomgangen mellom Frøya og Tromsø.

For de som fulgte kampene på TV2 Sumo, eller kanskje har sett dem i etterkant, var det vel også tydelig at heller ikke kommentatorene, i dette tilfellet Henning Bergh og Gimles BLNO-spiller Frederik Gnatt, var godt nok informerte om innholdet i FIBAs nye politikk på dette området.

Videoen, som er ca 15 minutter lang, er nå konvertert fra DVD med menyvalg til en vanlig sammenhengende video som er lagt på YouTube. Den første delen omhandler "behaviour" og den andre "contact situations", avspillingen kan startes under artikkelen.

NBBFs dommerkomite vil ta opp igjen denne informasjonen og tihørende videoeksempler under høstens planlagte møte med coachene.