FIBA: NBBF søker om 6 lisenser

Det internasjonale basketballforbundet FIBA går inn i sin tredje periode med ny lisensordning, og det er nå klart at NBBF søker om 5 dommerlisenser og 1 kommissærlisens fra høsten av. FIBA vil ta stilling til søknadene før sommeren og innvilge lisenser etter behov. Lisens gis for 2 år om gangen og antall lisenser pr. land vil variere etter FIBAs behov. På listen over aktuelle er Alexander Reisertsen.

Søker FIBA-lisens: Alexander ReiertsenNylig fikk NBBF beskjed fra FIBA om at det igjen kan søkes om lisenser for "Game Officials", altså dommere og kommissærer som får oppdrag i internasjonale kamper og mesterskap, nå for perioden 2021-23. Ansvarlig for søknadene og utvelgelse av kandidater er satt til FIBA National Instructor i hvert land, i Norge er dette Kjell Løvold fra Tromsø.

Norge har hatt 4 internasjonale dommere og 1 kommissær de siste sesongene:

De nye dommerlisensene er kategorisert i tre "farger", men avvik fra kampkategoriene kan i praksis forekomme:

  • Sort lisens: alle internasjonale kamper for juniorer og seniorer.
  • Grønn lisens (kvinner): alle kamper for senior kvinner, kamper for senior menn på nasjonalt nivå, alle kamper for juniorer, trenings- og vennskapskamper for juniorer og seniorer.
  • Hvit lisens: alle juniorkamper på regionalt nivå, alle junior- og seniorkamper på nasjonalt nivå, trenings- og vennskapskamper for juniorer og seniorer.

FIBA World vil selv bestemme hvilke av våre kandidater som får de aktuelle lisensene. Her vil de naturlig nok se på erfaring, tidligere nominasjoner etc. før de bestemmer seg endelig. Samtlige kandidater må ha dømt på øverste nasjonale nivå i sitt land i minst 2 sesonger.

NBBF har innledningsvis fått mulig til å søke på 3 grønne (kun kvinner) og 3 åpne lisenser, men for øyeblikket har vi kun 1 kvinnelig dommer aktuell for internasjonal dømming. Etter søknad har NBBF nå fått innvilget mulighet til å søke om ytterligere en åpen dommerlisens i forhold til forrige periode. Dermed blir det totalt 5 norske søknader om lisens for internasjonale dommere.

Våre 4 aktive FIBA-dommere har alle signalisert at de ønsker å fortsette, i tillegg har NBBF satt opp Alex Reiertsen fra Trondheim på listen over aktuelle for lisens. Alle søkerne må levere video med løping av kondisjonstest, teoriprøve (online), skjema for tilgjengelighet i perioden og legeattest. Eventuelle nye søkere må i tillegg ha gjennomgått en "FIBA Camp for National Referees", noe Reiertsen gjorde i romjulen 2019.

Følgende dommere blir dermed registrert med søknad om internasjonal dommerlisens for perioden 2021-23:

  • Viola Györgyi, Trondheim
  • Nikola Bejat, Stavanger
  • Sturla B. Sand, Oslo
  • Filip Szczesny, Oslo
  • Alex Reiertsen, Trondheim (ny)

Følgende navn blir registrert med søknad om internasjonal kommissærlisens for perioden 2021-23:

  • Jan Korshavn, Fredrikstad

Registreringsfristen for alle medlemsnasjoner er 31. mars 2021, og etter at alle registrerte kandidater har gjennomgått obligatorisk regeltest og resultatene er sendt inn til FIBA, starter FIBA World prossessen med å se på hvor mange lisenssøknader som skal innvilges hvert medlemsland. Det er ikke sikkert at alle de norske lisensene blir innvilget når dette avgjøres en gang før sommeren.