FIBA: NBBF søker om 5 lisenser

Det internasjonale basketballforbundet FIBA går inn i sin andre periode med ny lisensordning, og det er nå klart at NBBF søker om 4 dommerlisenser og 1 kommissærlisens fra høsten av. FIBA vil snart ta stilling til søknadene og innvilge lisenser etter behov. Lisens gis for 2 år om gangen og antall lisenser pr. land vil variere etter FIBAs behov. Stein Moe gir seg nå som kommissær.

Stein Moe gir seg som kommissær etter 17 årI januar fikk NBBF beskjed fra FIBA om at det er mulig å søke om 3 dommerlisenser og 2 kommissærlisenser. Etter søkand har NBBF nå fått innvilget mulighet til å søke om ytterligere en dommerlisens.

Det er likevel ikke sikkert at alle disse lisensene blir  innvilget når FIBA World avgjør dette senere i år. Norge har hatt 5 internasjonale dommere og 2 kommissær de to siste sesongene.

De nye dommerlisensene er kategorisert i tre "farger":

  • Sort lisens: alle internasjonale kamper for juniorer og seniorer
  • Grønn lisens (kvinner): alle kamper for senior kvinner, kamper for senior menn på nasjonalt nivå, alle kamper for juniorer, trenings- og vennskapskamper for juniorer og seniorer
  • Hvit lisens: alle juniorkamper på regionalt nivå, alle junior- og seniorkamper på nasjonalt nivå, trenings- og vennskapskamper for juniorer og seniorer.

NBBF har nå fått mulig til å søke på en grønn og tre åpne lisenser, FIBA World vil selv bestemme hvilke av våre kandidater som får de aktuelle lisensene. Her vil de naturlig nok se på erfaring, tidligere nominasjoner etc. før de bestemmer seg endelig. Et avvik fra definisjonen over er at mange av dommerne med hvit lisens dømte i Europe Cup for menn allerede første sesongen som internasjonale dommere. Hvordan dette blir fra høsten av er usikkert.

Tidligere i år ga Torkild Rødsand beskjed om at han gir seg internasjonalt, og i begynnelsen av februar fikk NBBF beskjed fra PK Larsen om at han tar to års pause fra internasjonal dømming. Alle søkerne må levere video på løping av kondisjonstest, teoriprøve (online), skjema for tilgjengelighet i periode og legeattest. Eventuelle nye søkere må i tillegg ha gjennomgått en av FIBAs "Camp for National referees".

Følgende dommere er nå registrert med søknad om internasjonal dommerlisens for perioden 2019-21:

  • Viola Györgyi, Trondheim
  • Nikola Bejat, Stavanger
  • Sturla B. Sand, Oslo
  • Filip Szczesny (ny)

I tillegg søker NBBF kun om 1 kommissærlisens etter at Stein Moe har gitt beskjed om at han ikke ønsker å søke lisens for de kommende to årene.

Moe ble kommissær i 2002 etter en lang dommerkarriere både i Norge og internasjonalt (hele 13 sesonger som FIBA-dommer). Han har også over 200 landskamper som spiller, og har en imponerende CV med tillitsverv i både NBBFs styre og de fleste komiteene.

Følgende navn blir registrert på listen over søkere på kommissærlisens for perioden 2019-21:

  • Jan Korshavn, Fredrikstad

Registreringsfristen for alle medlemsnasjoner er 31. mars, og etter at alle registrerte kandidater har gjennomgått obligatorsk regeltest starter FIBA World prosessen med å se på hvor mange lisenssøknader som skal innvilges hvert medlemsland.