Blogg: Bakgrunn for historikkarbeidet

I dagens innlegg på bloggen tar Jan Korshavn for seg litt av bakgrunnen for det arbeidet som ble startet i september med innsamling av navn på tidligere dommere og videreutvikling av den informasjonen som danner historikken bak dommervirksomheten i Norge siden tidlig 60-tallet. Listen over 25 dommere fra "gamle dager" vokste raskt fram mot jul, og den ble etterhvert på over 50 navn. Ikke alle disse vil bli portrettert, men alle får sin plass i vår egen "Hall of Blame". Noen tankekors har det også blitt underveis på en slik tur ned den berømte "Memory Lane", men det mest gledelige var nok bilder og informasjon som fortsatt lot seg samle inn før de ble borte.

 

Dagens blogger tar for seg litt om hvorfor det har blitt litt fokus på historikk her på basketballdommer.com de siste månedene. Men det var på tide å ta grep ettersom den eldste dommergenerasjonen er mellom 65 og 85 år gamle, og ikke minst var det viktig å få kontaktet de aktuelle avisene som i denne perioden tok bilder og skrev om basketballens toppkamper.

Godbiter har dukket opp, og vi håper stadig på flere, men inntil videre vil vi fortsatt presentere de dommerne som gjøre det mulig å spille basketballkamper over hele Norge i de første ti-årene. På bloggen spinnes litt på noen tanker omkring dette, og det faktum at svært mange tilsynelatende har gått i glemmeboken altfor tidlig.

Et faktum vi forsøker å gjøre noe med her på nettsiden ved å presentere samtlige av de navnene som har kommet opp ved gjennomlesing av gamle tingpapirer, avisreportasjer, samtaler med meddommere og medlemsregisteret til Norsk Basketballdommer Union.

Bloggen har direkte lenke i toppmenyen, og i tillegg finnes de fem nyeste innleggenes overskrifter på høyre siden av forsiden vår. Det er også RSS feeds fra bloggen dersom man vil abonnenere på oppdateringer.