FIBA innfører nye tester for dommere

Det internasjonale basketballforbundet FIBA har ikke endret sine dommertester siden 90-tallet, men som en del av de omstruktureringen som FIBA World har jobbet med de siste årene innføres det nå nye og litt strengere tester for internasjonale dommere. NBBF benytter de samme testene på sine forbundsdommere og allerede kommende høst vil dette bli merkbart.

ÅRETS APRILSPØK

I en årrekke har FIBAs obligatoriske tester av dommere bestått av en kondisjonstest der dommerne i økende tempo løper en strekning på 20 meter og snur etter et pipiesignal. Vanlig krav for bestått er å henge med til minst 86 s.k. "laps" som betyr 10 minutter.

I noen sesonger tidligere hadde man en litt annen variant av denne der økningen i tempo gikk litt saktere, og det var også en variant med hurtighetstest for noen år siden.

Den skriftlige regeltesten har bestått av 25 spørsmål eller situasjoner hentet fra spillereglene og de internasjonale tolkningene og for å bestå denne har kravet vært minimum 80 % rett, eller i praksis minst 20 av 25.

FIBA har i de siste årene jobbet steinhardt med å omstrukturere utdanning og videreutvikling av alle internasjonale dommere, og som et ledd i dette har nå turen kommet til testene som i stor grad har vært uendret i over 30 år. NBBF følger samme opplegg som FIBA og benytter de samme testene og alt annet som FIBA utarbeider til videreutvikling av basketballdommere.

Kommende sesong innføres det et nytt element i den fysiske testen. Kravet til løpetesten økes til 92 laps for menn og 72 laps for kvinner. I tilllegg må dommerne i løpet av de 5 første minuttene etter del 1 gjennomgå ny del 2 som består av 3 spurter i rask rekkefølge opp og ned en basketballbane med 10 sekunders hvilke mellom hver.

Kravet til bestått teori strammes også inn. Antall spørsmål økes til 30 og for å bestå må man klare 90 % rett, i praksis 27 av 30.

NBBFs dommerkomite innfører de nye testene allerede kommende høst da dommerne må delta på den obligatoriske dommersamlingen før sesongstart.