NBBF: Ny dommerkomite
Featured

NBBF: Ny dommerkomite

Under helgens forbundsting på Gardermoen ble det gjenvalg av hele dommerkomiteen for de to kommende sesongene. Valgkomiteens innstilling for perioden 2024-26 sikrer både kontinuitet og videreføring av viktig kompetanse. Leder Torkild Rødsand er også fornøyd med flere av vedtakene som gjort av Tinget på de forslagene som var relatert dommerenes virksomhet og dommerkomiteens arbeid.

På årets agenda var det flere innkomne forslag det var knyttet stor oppmerksomhet til. Både styret og dommerkomiteen hadde dessuten hvert sitt forslag som var i konflikt med hverandre.

Styrets forslag (nr 2) inneholdt opprinnelige planer om administrative endringer, men ble endret av styret selv før det ble fremmet på Tinget. Dommerkomiteens eget forslag (nr 3) var et direkte motforslag til styrets opprinnelige forslag, men ble trukket etter at styrets forslag ble vedtatt med noen mindre justeringer og man var da enige om realitetene.

Dermed var det klart at dommerkomiteen fortsatt er ansvarlig for dommeroppsettet i alle nasjonale serier, inkludert 1. divisjon for menn. 

Ellers ble styrets forslag (nr 5) om å øke klubbenes frist for utbetaling av dommerhonorarer fra 5 til 14 dager vedtatt. Det ble også vedtatt å endre tektsten i NBBFs utdannings- og autorisasjonsreglement slik at det er dommerkomiteen som setter kriteriene for hvem som kan godkjennes for å holde dommerkurs. Det åpner for at regionene kan godkjenne kursholdere bare det gjøres etter de kriteriene som bli satt av DK sentralt.

Valgkomiteens innstilling om gjenvalg av hele dommerkomiteen ble klappet gjennom av delegatene. Torkild Rødsand, mangeårig toppdommer i FIBA og Euroleague, og tidligere ansatt i NBBF som dommer- og trenerkoordinator, fortsetter som leder av komiteen de to neste årene. Rødsand var godt fornøyd med de endringene som til slutt ble vedtatt når det gjelder dommerkomiteens ansvarsområder og oppgaver.

Det ble gjenvalg også av Linda Evensen og Arnstein Gloppen som begge har vært forbundsdommere i mange år og har erfaring med ulike verv i NBBFs organisasjon og deltakelse i DKs arbeid med dommerutvikling. Gloppen er også FIBA Referee Instructor og er en viktig faglig forsterkning i dommerkomiteen.

Mer om dommerkomiteen og dens ansvarsoppgaver ligger under menyvalget "DK".