Featured

NBBF: Ny dommerkomite

Under helgens forbundsting på Gardermoen ble det valgt ny dommerkomite for de to kommende sesongene. Valgkomiteens innstilling til dommerkomite for perioden 2022-24 ble klappet inn og sikrer nok en gang både kontinuitet og viktig kompetanse. Ny leder er Torkild Rødsand som dermed gir seg som toppdommer. Samtidig går Jan Korshavn av som leder og ut av komiteen etter 26 år.

Det har i en periode vært klart at Jan Korshavn går ut av dommerkomiteen etter 26 år, han har i praksis vært medlem fra 1994 til 2022 med unntak av tingperioden 2002-2004, og leder de 8 siste årene. NBBFs valgkomite ble tidlig orientert om at et gjenvalg for to nye år var uaktuelt.

Torkild Rødsand, mangeårig toppdommer i FIBA og Euroleague, og tidligere ansatt i NBBF som dommer- og trenerkoordinator, går nå inn som leder av komiteen de to neste årene.

Det betyr også at han gir seg som toppdommer i nasjonale serier og retter fokuset mot dommerutvikling og administrasjon av dommeroppett for nasjonale serier.

Det ble gjenvalg av Linda Evensen som har lang erfaring som forbundsdommer, har hatt flere tillitsverv både i NBBF og Region Midt-Norge og har har de siste årene vært med NBBFs dommerkomitee. Nytt medlem er Arnstein Gloppen som har vært forbundsdommer i mange år og har i flere sesonger vært med i DKs arbeid med dommerutvikling. For tiden er han under utdanning som FIBA Referee Instructor og vil bli en bra faglig forsterkning i dommerkomiteen.

NBBF takker samtidig avtroppende DK-medlem Per-Kristian Larsen for innsatsen de to siste årene. Når det gjelder Kjell Løvolds naturlige samarbeid med dommerkomiteen er det klart at han fortsetter å bidra til oppgaven med dommerutvikling gjennom sin funksjon som FIBA National Instructor. I tillegg har dommerkomiteen også tilgang til FIBA Referee Instructor Tor Chr. Bakken og flere nåværende og tidligere toppdommere med god kompetanse og står dermed godt rustet med kompetanse til å jobbe videre med å utdanne og utvikle basketballdommere.

Med tilgangen til disse ressurspersonene med bred dommerfaglig bakgrunn og lang erfaring fra tillitsverv på mange nivåer, står NBBFs dommerkomite godt rustet foran de kommende sesongene.

Langt opp på listen over komiteens oppgaver står økt satsing på dommerutvikling, både nasjonalt og regionalt, oversettelse og revisjon av spilleregler og tolkninger, fortsatt videreutvikling av NBBFs forbundsdommerkurs og økt fokus på dommerobservasjon og evaluering i nasjonale serier.

Mer om dommerkomiteen og dens ansvarsoppgaver ligger under menyvalget "DK".