Featured

NBBF: Nye tolkninger

NBBFs dommerkomite er nå ferdig med den norske oversettelsen av FIBAs regeltolkninger, og dokumentet kan lastes ned fra NBBFs nettside og basketballdommer.com. I tolkningene finnes det mange praktiske eksempler på hvordan reglene skal brukes i ulike situasjoner, og FIBA har også laget flere nye eksempler etter at spillereglene ble endret høsten 2020.

FIBAs Offisielle tolkninger til 2020-reglene har vært forsinket og når utgangspunktet er et dokument på 98 sider tar det ekstra tid å få gjort teksten klar på norsk. Originalen på engelsk har vært tilgjengelig helt siden seriestart og også den siste versjonen som kom i desember og gjelder fra januar 2021.

Men nå er de norske tolkningene endelig klare for nedlasting som PDF fra NBBFs dommerside og fra basketballdommer.com under Filer (NBBF Spilleregler/Offisielle Spilleregler/).

De engelske tolkningene er også tilgjengelig her (Filer FIBA Spilleregler/Official Rules) og fra FIBAS nettside fiba.basketball/documents.

Samme dokument er distribuert alle forbundsdommere, deltakerne på NBBFs pågående forbundsdommerkurs, lag i nasjonale serier og administrasjon/dommerkontakt i NBBFs regioner. De nye tolkningene gjelder fra og med januar 2021 og erstatter i sin helhet tidligere tolkninger.

I dokumentet finner man, i tillegg til FIBAs offisielle regeltolkninger, også informasjon fra NBBF om bruk av videoutstyr (IRS), krav til 2 nordmenn på banen i BLNO, detaljer om ulovlig utstyr m.m. Tolkningene er proppfulle av eksempler på situasjoner og hvordan spillereglene skal benyttes. Klargjøring av bestrafning og hvordan kampen skal fortsette er viktige elementer. Eksemplene fra tolkningene benyttes i teoriprøver både hos FIBA og alle medlemsnasjonene, inkludert Norge og NBBF.

Eventuelle spørsmål om "Offisielle tolkninger 2020" kan rettes til leder i NBBFs dommerkomite.