NBBF: Ny dommerkomite

Under helgens digitale forbundsting ble det også valgt ny dommerkomite for de to kommende sesongene. Valgkomiteens innstilling til dommerkomite for perioden 2020-22 sikrer nok en gang både kontinuitet og viktig kompetanse. Søndag valgte NBBFs tingdelegater enstemmig ny dommerkomite; Nytt medlem i komiteen er Per-Kristian Larsen fra Oslo.

Nytt DK-medlem: Per-Kristian LarsenFra den gamle komiteen forsetter både Jan Korshavn og Linda Evensen, Korshavn som leder i to nye år. Som tredje medlem ble Per-Kristian Larsen valgt inn. Larsen her også tidligere vært medlem i dommerkomiteen og har mange års erfaring som dommer på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Korshavn har vært med i NBBFs dommerkomite i 24 år, i praksis fra 1994 til 2020 med unntak av tingperioden 2002-2004, og har også hatt en rekke verv i klubb og krets. Evensen har lang erfaring som forbundsdommer, har hatt flere tillitsverv både i NBBF og Region Midt-Norge, og arbeider til daglig som jurist. Hun har tidligere hatt vervet som leder for NBBFs Appellkomite.

NBBF takker samtidig avtroppende DK-medlem Kjell Løvold for innsatsen de to siste årene. Løvold vil imidlertid fortsette jobben med dommerutvikling gjennom sin oppgave som FIBA National Instructor. NBBFs Trener- og Dommerkoordinator, Torkild Rødsand, jobber også tett på dommerkomiteen, og bidrar med sin internasjonale dommererfaring i arbeidet med kontinuerlig oppgradering av NBBFs kursmateriell og utvikling av dommere på alle nivåer.

Med tilgangen til disse ressurspersonene med bred dommerfaglig bakgrunn og lang erfaring fra tillitsverv på mange nivåer, er NBBFs dommerkomite godt rustet foran de to kommende sesongen.

Langt opp på listen over komiteens oppgaver står dommerutvikling, både nasjonalt og regionalt, nye spilleregler, fortsatt revisjon av NBBFs forbundsdommerkurs og økt fokus på dommerobservasjon og evaluering i nasjonale serier.

Mer om dommerkomiteen og dens ansvarsoppgaver ligger under menyvalget "DK".