NBBF: Endringer i dommergruppen

Høstens dommersamling er avholdt og med en snau uke til seriestart er dommeroppsettet i nasjonale serier publisert fram til midten av november. NBBFs dommerkomite har fått noen uventede utfordringer etter at flere profilerte dommere har gitt seg foran denne sesongen og i tillegg er et par dommere indisponerte i første omgang fram til jul. Med mange kamper i Bergen enkelt helger blir kabalen ekstra vanskelig. Og mye dyrere.

PK Larsen gir seg som dommer, blir observatørForrige sesongs dommergruppe bestod av 35 forbundsdommere, av disse var 6 bosatt i Bergen. Etter at noen har gitt seg, andre har flyttet og ytterligere et par dommere ikke er tilgjengelige før jul, var fasiten kun 2 lokale forbundsdommere.

Men etter sommeren ble det klart at Maria B. Songve og Marius Sumskis, begge bosatt i Bergen, går inn i dommergruppen. Songve har vært forbundsdommer i mange år uten å ha vært med fast på nasjonalt nivå før nå, Sumskis er med i NBBFs talentprogram og satser på deltakelse på neste års forbundsdommerkurs. Begge har også vært med i flere UNM de siste årene.

Dette tilskuddet betyr i praksis at det blir litt lettere å få kabalen til å gå opp i Bergen, men det blir langt flere dommerreiser for å få avviklet kampene der fram til alle de lokale forhåpentligvis blir fullt tilgjengelig fra nyttår.

Årets dommergruppe bestod i utgangspunktet av 33 dommere, men som følge av bl.a. sykdom og manglende gjennomføring av obligatoriske tester, ser det ut til at det reelle tallet for sesongen blir under 30, en beklagelig reduksjon i antall elitedommere. Selv om kampantallet er noe lavere som følge av Gimles frafall, blir det likevel et tettpakket program for de dommerne som nå er med videre.

Følgende dommere har meldt fra at de gir seg helt med dømming på toppnivå:

  • Tor Christian Bakken (Sandvika)
  • Tennaz Javid (Bergen)
  • Per-Kristian Larsen (Oslo)

Bakken gir seg på toppnivå etter hele 50 (!) sesonger, men er fortsatt med som dommerinstruktør og vil også bli å finne som dommer i regionale serier. Både Javid og Larsen var blant våre fremste dommere og det er svært beklagelig at de nå har valgt å gi seg som dommere i så ung alder.

Følgende "nye" dommere er tatt inn i dommergruppen:

  • Maria Bjørsvik Songve (Bergen)
  • Marius Sumskis (Bergen)

En fullstendig oversikt over elitedommergruppen og andre dommere aktuelle for dømming på nasjonalt nivå i NM for U16 og U18 finnes under "Om oss/Elitedommerne":