NBU: Nytt æresmedlem

Dommerunionen NBU avholdt sitt ordinære årsmøte i forbindelse med NBBFs dommersamling i Sandvika i helgen. Et trettitalls medlemmer var tilstede på årsmøtet, og styrets utnevnelse av et nytt æresmedlem var en hyggelig post på programmet. Mangeårig dommer og basketildsjel, Johannes Feenstra fra Kristiansand, blir satt pris på av sine kollegaer og lørdag fikk han et synlig bevis på sitt livsvarige æresmedlemsskap i NBU.

Etter at det faglige programmet på dommersamlingen var over avholdt NBU lørdag sitt årsmøte med årsberetning, godkjenning av regnskap og valg av styremedlemmer. Som en ekstra post på programmet kom det i år utnevnelse av et nytt æresmedlem, det niende i rekken siden NBUs grunnlegger Stein Evju ble æresmedlem i 1992.

Forbundsdommer Johan Feenstra har vært en av ildsjelene innen basketballsporten og dømming i en mannsalder og fikk lørdag overlevert NBUs diplom av styremedlemmene Andreas Lind og Joakim Arroub. Hovedpersonen selv var rørt av æresbevisningen og takket unionen for denne anerkjennelsen.

Her er styrets begrunnelse for utnevnelsen:

"Johannes Feenstra har praktisert som basketballdommer siden 1974. Han deltok på forbundsdommerkurset i 1982 og har holdt det gående på toppnivå siden starten av 80-tallet.  I 1999 mottok han NBBFs Gullfløyte for sine 25 år som basketballdommer.

Feenstra har også en periode bak seg i Norges Basketballforbund sitt styre. I Region Sør har han gjennom mange år vært med som kursholder, dommerobservatør og dommer.

Det er få personer som har bidratt på en slik måte som Feenstra har gjort over så mange år. Verken vær, avstand eller tidspunkt har noen gang hindret ham fra å dømme en kamp på kort varsel. Hans genuine engasjement for basketsporten, alltid like gode humør og prestasjoner som dommer over mange år, gjør ham til et verdig æresmedlem i NBU."

 

Mer om NBUs æresmedlemmer finnes i egen oversikt under "NBU" i hovedmenyen.