FIBA: Nytt instruktøropplegg

Det internasjonale basketballforbundet FIBA Europe satser hardt på et nytt utviklingsprogram og erstatter nå det tidligere opplegget med National Instructor med sitt nye FIBA Referee Instructor Programme (FRIP). Samtidig rekrutteres instruktører fra alle medlemsland til dette opplegget der alle, uansett tidligere kvalifikasjoner, må gjennom et langt mer omfattende program for å kvalifisere seg som dommerinstruktør. NBBF har nå meldt på Tor Chr. Bakken.

Tor Chr. Bakken. Foto: Eva Groven, Budstikka.Siden 2003 har Tor Chr. Bakken fungert som FIBA National Instructor, i praksis bindeleddet mellom FIBAs dommeransvarlige og NBBFs arbeid med utvikling av dommere på nasjonalt nivå i Norge. Det har også vært praksis at National Instructor personlig må godkjenne alle som skal delta på et dommerkurs i regi av det internasjonale forbundet.

Nå erstattes den tidligere ordningen med en 2-dagers clinic av et tre-trinns kursopplegg som skal kvalifisere instruktører til FRIP Level 1 (National Instructor):

  • Online selvstudie via FIBA iRef e-learning over 4-6 uker (april - mai 2016)
  • Intensivclinic i Zagreb, 2 dager (13. - 14. mai 2016)
  • Praktisk trening med LogBook og rapporteringsverktøy, 12 mnd (juni 2016 - mai 2017

I mai 2017 kommer det nok en clinic der det også vil bli tester, og forhåpentligvis vil NBBF få godkjent en "ny" National Instructor. FIBA legger forøvrig opp til at man kan ta FRIP Level 2 (Regional Instructor) og FRIP Level 3 (Global Instructor).

Forbund som har flere enn en instruktører i dag vil oppleve at FIBA vil velge kun en av dem som fast kontaktperson for overvåking av tester og som en del av dette fremtidige utviklingsprogrammet. I den nye brosjyren om FRIP gjør FIBA det klart og tydelig at det vil gi store fordeler å være tilknyttet ordningen:

"FRIP will provide the latest material and training methods for FIBA Referee Instructors in all three levels. Licensed Referee Instructors will have access to the FIBA iRef platform to exploit all the material available at their national level. Networking with other Referee National Instructors and solid support by Regional Instructors at the Region is also part of the development programme. Naturally the most talented and productive FIBA Referee National Instructors have a chance to be selected for Regional level to extend their Referee Instructor role."

NBBFs dommerkomite ser at det vil være svært ugunstig å stå utenfor når det internasjonale basketballforbundet setter igang en ny storsatsing på dommerutvikling og håper vi at gjennom Bakkens fortsatte deltakelse på dette nivået vil kunne dra stor nytte av FRIP også til oppfølging og videreutvikling av dommere på nasjonalt nivå i Norge.