FIBA: Oppdaterte tolkninger

FIBA sendte nylig ut reviderte tolkninger til spillereglene, disse gjelder i Norge fra 1. november. Den viktigste endringen er at det skal skytes straffekast for alle fouls mot skytter i skuddbevegelse. Tolkningene finnes nå også i norsk versjon og kan hentes ned fra vår nedlastingsside.

FIBA sendte nylig ut en oppdatert versjon av tolkningene som gjelder "Offisielle Spilleregler for Basketball 2014", noen nye tolkninger ble gjort gjeldende fra 1. november 2015 og flere eksempler på praktisk bruk av tolkningene er lagt til.

Fra før har vi lagt ut den engelske versjonen av tolkningene for nedlasting. Fra i dag er de nye tolkningene også tilgjengelig på norsk, flere feil er rettet og dokumentet har også fått innholdsfortegnelse. NBBFs dommerkomite sender nå ut begge oversikter til alle organisasjonsledd og klubber i nasjonale serier.

Spørsmål om spilleregler eller tolkninger rettes til NBBFs dommerkomite.

* Oppdatering 11. nov 2015: FIBA trakk 5 av tolkningene og har distribuert en "2nd edition" av tolkningsdokumentet. Denne ligger i både engelsk og norsk versjon her på basketballdommer.com, se menyvalget FILER.