FIBA: Nye spilleregler i 2014

Etter at FIBAs hovedstyre hadde møte i juni er det nå klart at det blir noen viktige og ganske spennende endringer i spillereglene neste sesong, i praksis innføres disse i Norge 1. august 2014 og tas i bruk sesongen 2014/15. De fem forslagene som ble vedtatt i sommer ble lagt fram av FIBA Technical Commission og klubbet gjennom av styret uten tilføyelser eller endringer. Som vanlig har FIBA forsøkt å gi de nasjonale forbundene en romslig periode på 12-15 måneder før regelendringer skal tas i bruk.

Følgende endringer vil bli fullstendig oversatt og implentert i "Offisielle Spilleregler for Basketball 2014" som planlegges publisert og trykket innen 1. august neste år:

  • § 2.4.7: Linjen i halvsirkelen for charging-frie områder skal regnes som en del av dette området.
  • § 18: I andre halvdel av kampen blir det kun tillatt å ha to av de tre time-out'ene innenfor kampens to siste minutter.
  • § 29: Ved offensiv retur etter skuddforsøk eller siste/eneste straffekast, skal 24-sekunders-klokken settes til 14 sekunder.
  • § 38: Ny bestrafning for teknisk foul 1 straffekast med etterfølgende innkast fra midtlinjen.
  • § 38: En spiller som får 2 tekniske fouls blir bortvist.

NBBFs dommerkomite vil oversette den endelige teksten til norsk og sørge for trykking av norske regelbøker innen seriestart neste år. I oversikten over regelendringer 2014 vil det også komme informasjon om hvorfor disse endringene blir innført, samt en oppdatert liste over konkrete eksempler på situasjoner der disse blir benyttet.

Spørsmål om regelendringene, eller spillereglene generelt, kan rettes til dommerkomiteen.