Featured

FIBA: Dommerkurs for kandidater

NBBF har mottatt invitasjon fra FIBA Europe om å sende en deltaker til det kommende kurset for for internasjonale dommerkandidater. Det er tilsammen 19 land som har fått denne invitasjonen, felles for dem alle er at de ikke har et tilstrekkelig antall FIBA-dommere. De senere årene har Norge hatt minst 1 dommer for lite når ungdomslandslagene har spilt sine EM-turneringer, og har dermed endt opp med å betale for at en dommer fra et annet land skal dømme i stedet. Kurset går allerede i begynnelsen av februar, og er som før første del av et opplegg som varer i over ett år. NBBF melder nå på en deltaker.

Det internasjonale basketballforbundet inviterer nå til en ny FIBA Clinic for International Referee Candidates, og i perioden 1. - 9. februar kommer dommere fra en rekke nasjoner til å være på plass i den tyrkiske byen Sakarya. Kurset holde på Grand Hotel Sakarya.

De inviterte landene kan melde på 1 kandidat hver, og i tilegg kan alle andre land i Europa søke spesielt om å sende kandidater til kurset. Disse må i hvert enkelt tilfelle godkjennes spesielt av FIBA Europe. Kandidater må ikke være født før 1. januar 1978, og påmelding må være godkjent av FIBA National Instructor i det enkelte land.

Viola Györgyi Følgende land er invitert: Andorra, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Gibraltar, Hviterussland, Island, Irland, Luxemburg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Norge, San Marino, Skottland, Sverige, Østerrike og Wales.

NBBFs dommerkomite har i lengre tid sett på 3-4 aktuelle kandidater til et kommende kurs, og har i denne omgang valgt å melde på Viola Györgyi fra Trondheim.

Györgyi, som opprinnelig er fra Romania, ble godkjent som norsk forbundsdommer i november 2010, og har siden dømt på nasjonalt nivå i tillegg til deltakelse på internasjonale dommersamlinger og turneringer som Scania Cup.

På vegne av det norske dommermiljøet ønsker vi henne lykke til med forberedelsene og selve kurset. Etter dette første nåløyet starter eventuelt 1 års hardt arbeid fram mot endelig eksamen våren 2014.