FIBA: Dommere er også basketball

Den siste utgaven av FIBA Assist Magazine har kommet på nettet, og denne gang er det en spesialversjon laget med utgangspunkt i FIBA World Congress som ble avhold under verdensmesterskapet i september. Basketballsporten vokser stadig, og antallet dommere, kommissærer og instruktører er derfor også voksende. I avsnittet "Refereeing - We are also basketball" oppsummeres noen nøkkeltall på bl.a. geografisk spredning av dommere, kommissærer og instruktører, samt litt om hvordan dommerutviklingen har blitt reorganisert de senere årene. Arbeidet FIBA Europe har lagt ned de senere årene har gjort europeiske dommere til verdens beste innenfor FIBAs fem soner.

FIBA Europe: Miguel BetancorFIBAs dommerutdanning og program for videreutvikling har gjennomgått radikale forandringer etter at FIBA Europe ble stiftet som eget forbund for Europa. Med ansettelsen av den tidligere toppdommeren Miguel Betancor og hans tekniske stab ved universitetet på Gran Canaria, har FIBA revolusjonert arbeidet med dommerutvikling.

Senest i høstens VM i Tyrkia var det åpenbart at de europeiske dommerne er de mest rutinerte og har en veldig ensartet og konsekvent måte å bedømme ulike situasjoner på.

I perioden 2009-2010 var hele 1193 FIBA-dommere innom obligatoriske oppfriskningskurs, og status er nå at det er 936 internasjonale dommere i de ulike sonene. Det ble avholdt hele 92 dommerkurs i årene 2006 - 2010 i alle FIBA-sonene, og FIBA Europe har også avholdt egne samlinger for "Young Potential Referees" der flere norske dommere har vært invitert.

Antall FIBA-dommere

Nå har FIBA stort fokus på å få kvinner som gir seg som spillere til å begynne å dømme for å beholde dem som ressurspersoner innenfor sporten. FIBA Technical Commission har uttrykt skuffelse over at det kun var 55 (5,5 %) kvinner i dommergruppen.

Norge har tre FIBA-dommere, og disse finner man på oversikten over internasjonal virksomhet.

Et intensivt rekrutteringsprogram har båret frukter og idag er det 104 (11 %) kvinner i FIBA dommergruppe. Norge hadde inntil for noen få år siden en kvinnelig FIBA-dommer; Siv Therese Underland fra Trondheim.

Antall honorærer FIBA-dommere

Dommere som har vært aktive FIBA-dommere i mer enn 10 år, eller som har gjort en enestående innsats for dommerutvikling i hjemlandet, kan bli utnevnt til FIBA Honorary Referees og beholde sin dommerstatus på livstid.

Norge har seks "æresdommere", og hvem disse er kan man se på oversikten over internasjonal virksomhet.

Totalt er det 664 "Honorary Referees" i de ulike sonene til FIBA, fordelt som vist på skissen til venstre.

I samtlige internasjonale kamper siden 1956 er det en oppnevnt Kommissær som er tilstede før, under og etter kampen for å sørge for at reglene til FIBA blir fulgt og at det ikke skjer noe ureglementert i sekretariatet.

Antall FIBA-kommissærer

For øyeblikket er det 232 FIBA-kommissærer i FIBA i etterkant av totalt 17 kurs som er avholdt i perioden 2006 - 2010. Norge har 1 internasjonal kommissær; Stein Moe fra Bergen.

I 1995 innførte FIBA en egen dommerinstruktør som er ansvarlig for å rekruttere og utvikle kandidater til FIBA-kurs. Disse "National Referee Instructors" er FIBAs forlengede arm i de nasjonale forbundene og er ansvarlig for alle aspekter av dommerutdanningen.

Alle sonene har egne instruktører, og disse fordeler seg slik: Europe 62, Americas 39, Afrika 21, Asia 17 og Oceania 4. I Norge er det Tor Chr. Bakken fra Sandvika som er nasjonal instruktør.

Under verdenskongressen redegjorde også FIBA for det nye og moderne utviklingsmaterialet som er utarbeidet for å hjelpe basketballdommere i hele verden med å bli bedre dommere. Det dyptpløyende videomaterialet kommer som et direkte resultat av Betancors iherdige arbeid med å få på plass bruk av video og merking av situasjoner til å hjelpe dommerne til å bedre identifisere ulike situasjoner.

Kilde: FIBA.com og FIBA Assist Magazine nr. 45