Featured

FIBA: Reiertsen til Hellas

FIBA Europe har nå innkalt de dommerne som har fått ny lisens som internasjonal dommertil en 3-dagers Referee Training i Hellas. Her skal dommerne kurses i ting som er aktuelt for en internasjonal dommer og dette er i praksis oppstarten til de som i høst fikk ny lisens for perioden 2021-23.

FIBA-camp: Alexander Reiertsen til BelgiaFIBA la ned sine tradisjonelle dommerkursing (s.k. Clinic for Referee Candidates) for noen år siden og erstattet dem med et faglig opplegg der alle medlemsforbund melder inn sine aktuelle dommere som får lisens som FIBA-dommer i 2 år.

Ansvarlig for dette er i Norge er FIBA National Instructor Kjell Løvold. Antall dommere totalt og pr nasjon varierer etter behov og deltakelse i internasjonale sammenhenger.

NBBF fikk i høst beskjed om at Alexander Reisertsen fra Trondheim er godkjent som FIBA-dommer og nå skal han gjennom den siste praktiske opplæringen før det blir aktuelt med internasjonale oppdrag. Deltakerne på denne "Referee Training" i Thessaloniki i Hellas vil også få utlevert nødvendig utstyr (dommertøy, reiseveske etc.) for å kunne representere FIBA på sine dommeroppdrag.

Det er påmelidt 68 internasjonale dommere og de skal i perioden 20.-23. januar samles på Capsis Hotel Thessaloniki. Det vil også bli fyisk trening og regeltest i løpet av samlingen. Det er ellers to danske, to svenske, en islandsk og en finsk dommer med på opplegget.

Vi ønsker Reiertsen et lærerikt opphold i Hellas.