NBBF: Ny observatørgruppe

Etter flere år der kun DKs medlemmer har fungert som dommerobservatører, har NBBFs dommerkomite nå fått satt sammen en observatørgruppe bestående av 8 personer. Samtlige har lang erfaring som dommere på nasjonalt nivå og flere også som internasjonale dommere. Ansvarlig for gruppens arbeid blir FIBA Instructor Kjell Løvold som allerede er i gang med planene for sesongen som kommer.

I praksis har det vært kun to personer som har drevet med dommerobservasjon de siste årene, men nå har dommerkomiteen fått samlet en ny observatørgruppe med lang fartstid som dommere og med god basketkompetanse. Gruppen ble presentert for dommerne under helgens dommersamling i Sandvika.

Kjell Løvold, nyvalgt medlem i NBBFs dommerkomite og FIBA Referee Instructor, blir ansvarlig for gruppens arbeid og vil koordinere arbeidet med å jobbe med dommernes faglige utvikling gjennom kommende sesong. Sentralt i dette vil den nye gruppen på 8 personer stå.

I tillegg til fysiske observasjoner der observatørene møter opp i hallen og møter dommerne etter kampen vil det også bli foretatt en rekke evalueringer basert på video enten "live" eller i opptak gjennom webtjenesten Hudl. Denne er velegnet til etterarbeid og analyse og har blitt brukt av NBBFs dommergruppe i flere år.

Den islandske dommerintruktøren Kristinn Óskarsson vil jobbe primært via Hudl og video, men kommer også til å fortsette som observatør under NM for U19 eller U16 så lenge FIBA gjør dette mulig for NBBF. FIBA har et eget dommerutviklingsprosjekt for mindre nasjoner og bidrar med penger til utveksling av instruktører.

Den nye observatørgruppen består av følgende personer:

  • Tor Chr. Bakken; FIBA-dommer i 19 år og FIBA National Instructor siden 2003, mangeårig DK-medlem, 48 sesonger som dommer på elitenivå (aktiv dommer i over 50 år).
  • Jan Korshavn: FIBA-dommer i 10 år, aktiv FIBA-kommissær siden 2017, over 20 år i DK, 22 sesonger som dommer på elitenivå.
  • Kjell Løvold: Forbundsdommer, FIBA Referee Instructor siden 2018, DK-medlem, 28 sesonger som dommer på elitenivå.
  • Stein Moe: FIBA-dommer i 16 år, aktiv FIBA-kommissær siden 2002, 39 sesonger som dommer på elitenivå.
  • Linda Evensen: Forbundsdommer, mangeårig DK-medlem, har Trener-1 kompetanse og 18 sesonger som dommer på elitenivå.
  • Jan Henrik Lunde: FIBA-dommer 5 år, 13 sesonger som dommer på elitenivå.
  • Arnstein Gloppen: Forbundsdommer, spiller- og trenererfaring, har 18 sesonger som dommer på elitenivå. Jobbet 17 år med prestasjonsledelse, talent- og lederutvikling i HR-roller.
  • Kristinn Óskarsson: FIBA-dommer 12 år, FIBA Referee Instructor siden 2011, over 30 år som dommer på elitenivå på Island (fortsatt aktiv).