FIBA: Nye Assist

Det internasjonale basketballforbundet FIBA gir jevnlig ut sin publikasjon FIBA Assist, men det har nå vært lenge siden forrige nummer kom ut. Nylig la de for sikkerhets skyld ut tre nye nummer til nedlasting på en gang, og som vanlig er det dommeraktuelle saker i alle nummerne. Skribentene denne gang er Richard Stokes fra FIBA Europe, amerikanske Fred Horgan og en interessant artikkel om FIBAs "Digital Score Sheet" skrevet av Stokes og Betancor. I tillegg til interessante skriverier fra gjesteskribentene er det også satt av plass til litt teori, i begge utgaver finnes nemlig noen spørsmål nettopp av typen "Right or Wrong". Kanskje på tide å teste regelkunnskapen litt igjen?

På nettsiden til FIBA World har magasinet "FIBA Assist" i lengre tid blitt publisert som et slags fagtidsskrift, og ikke overraskende er det alltid tatt med en seksjon for dommere. I tillegg til et interessant innlegg fra en relevant gjesteskribent, inneholder alltid magasinet en teoriprøve av typen "Right or Wrong" som skal gi leseren litt hjernetrim.

Lenge lå utgave 39 på nett som den siste versjonen, men denne uken kom det ut tre nye FIBA Assist (40, 41 og 42) som kan være av interesse for både dommere og andre regelinteresserte. Både disse tre utgavene, og en rekke tidligere varianter, er tilgjengelig for nedlasting fra vår nedlastingsside.

Vi har lastet ned de tre (relativt "tunge") dokumentene, skrellet bort mye av det som er uaktuelt og lagt tre versjoner i vår nedlastingsmappe. Originalene finnes på FIBAs hjemmeside under menyvalget "Experts", men filene er på nærmere 100Mb. Det er grunn til å tro at noen i FIBA skulle sett nærmere på filstørrelsen på disse pdf'ene.

Spesielt interessant er artikkelen om DSS, Digital Score Sheet, som FIBA nå bruker i alle store turneringer. Programvaren sorterer mange av hendelsene i en kamp, og kan i tillegg til å forsyne observatører og dommere med verdifullt materiale etter kampen også hjelpe dommerne underveis.