Ansvar

Dommerkomiteen

ANSVARSOMRÅDER OG VIRKSOMHET

I lovene til Norges Basketballforbund står følgende under § 49 Dommerkomiteen:

FORBUNDSDOMMERKURS

Hvert annet eller tredje år forsøker DK, avhengig av antall aktuelle kandidater, å arrangere forbundsdommerkurs. Dette kurset holdes også etter FIBA-modell, og går over 2 hele helger med til sammen 40 leksjoner

Teorileksjoner, regeldiskusjoner, video, dommerteknikk og bestått kondisjonstest er obligatorisk på kurset. Teorieksamen holdes i slutten på kurset. 

Kretsene, som selv er ansvarlige for den lokale dommerutdanningen, melder inn aktuelle dommere til DK.

 

FIBA-KANDIDATER

Kjell LøvoldDK er også ansvarlig for å utvikle kandidater til internasjonale dommerkurs. FIBA har etablert egne instruktører i hvert land som skal sørge for at kandidatene er gode nok til å kunne passere nåløyet som internasjonale FIBA-dommere. 

I Norge er det Kjell Løvold som er autorisert FIBA National Instructor, og er ansvarlig for å utvikle og nominere kandidater til fremtidige kurs for internasjonale dommere.

Løvold har vært med i den norske elitedommergruppen i en årrekke, og er en av svært få norske dommere som er innehaver av Gullfløyten for 25 års innsats som dommer.

I 2018 ble han godkjent som internasjonal dommerinstruktør